Fermuar və Sürgü strukturu

Fermuarlar üç əsas hissəyə bölünə bilər:

Lent, Dişlər və Sürgü.

① İrəli və Arxa baş lenti.

Baş lenti fermuarın dişsiz hissəsidir. Dördüncü baş lenti üst dayanacın ucudur. Arxa baş lenti alt dayanağın ucudur.

② Üst dayanacaq

Zəncirin üstündə sabitlənmiş element sürgülərin kənara çəkilməsini məhdudlaşdırır.

③ Sürgü

Dişləri bağlayan və açan hərəkətli bir komponentdir.

dfb

④ Çəkici

Bu, bütün növ həndəsə formalarında dizayn edilə bilən və fermuarların açılmasına nail olmaq üçün orta komponent vasitəsilə sürüşdürmə ilə birləşən sürüşmənin bir hissəsidir.

⑤ Dişlər

Dişlər metal və ya plastikdən hazırlanır, emal edildikdən sonra müəyyən formalara malikdir.

⑥ Lent

Pambıq iplikdən və sintetik lifdən hazırlanmış yumşaq kəmər dişləri və digər komponentləri daşımaq üçün istifadə olunur.

⑦ Alt dayanacaq

Zəncirin dibində sabitlənmiş element sürgülərin kənara çəkilməsini məhdudlaşdırır.

dfb